การเปลี่ยนสินค้า

 • รีบแจ้งผู้ขายทันทีหลังจากรับของแล้ว
 • ส่งเปลี่ยนไม่เกิน 3 วันหลังจากรับของ
 • สามารถส่งเปลี่ยนได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • ไม่แกะป้ายออก สินค้าอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน
 • เมื่อสินค้าถูกส่งกลับมายังผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทันที (ระยะเวลาในการส่ง ไป-กลับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์)
 • ให้ทำการเช็คกับผู้ขายว่า สี/ไซส์ ที่ต้องการเปลี่ยน มีสินค้าหรือไม่
 • หากมี สี/ไซส์ที่ต้องการ สามารถส่งเปลี่ยนได้เลย
 • ส่งเปลี่ยนไม่เกิน 3 วันหลังจากรับของ
 • ในการเปลี่ยน สี/ไซส์ มีค่าส่งเพิ่มเติม (80-100 บาท)
 • ไม่แกะป้ายออก สินค้าอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน
 • เมื่อสินค้าถูกส่งกลับมายังผู้ขายแล้ว ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ทันที (ระยะเวลาในการส่ง ไป-กลับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์)